Köpük Perde Beton ve Temel Yalıtımı

Köpük Perde Beton ve Temel Yalıtımı

Köpük Perde Betonu Ve Temel Yalıtım

Köpük beton; bünyesinde su, çimento ve özel agrega haricinde malzeme bulundurmayan, içerisinde %75 ile 80 oranlarında hava bulunan gözenekli betonlardır. Tüm binaların iç -dış duvar kaplamalarında ve kullanılan klasik yapı elemanları yerine geçebilecek özellikte yapı malzemesidir. İnsan sağlığına herhangi bir olumsuz yönü olmayan köpük perde beton ve temel yalıtımı malzemeleri en çok tercih edilen yapı malzemeleri arasındadır.

Perde Betonu ve Temel Yalıtımı

Betonarme binalarda yatay yüklerin karşılanabilmesi için tasarlanan donatılı yapılara perde beton denmektedir. Temelse binanın en alt tabakada bina yüklerinin zemine güvenle aktarılmasını sağlayan yapı elemanıdır. Yalıtım yapılırken kullanılan izolasyon elemanlarının ek yer barındırması ve sıcak ile soğuk ortam şartlarında ek yerlerin açılabilmesi ya da kötü işçilik özelliklerinden dolayı yalıtım malzemeleri zaman içerisinde görevlerini yapamaz hale gelmekte ve su kaçakları oluşmaktadır. Bina da bu nedenle güçsüzleşmekte ve temel tabakası çürümektedir. Ancak gelişen teknolojiyle birlikte birçok farklı uygulama sayesinde yalıtım malzemeleri ile bu sorunlara önlem alınabilmektedir. Köpük perde beton ve temel yalıtımı malzemeleri bu yalıtımları sağlamak için sıkça kullanılan yapı malzemelerindendir.

Yalıtım Nasıl Yapılır?

Yalıtım için öncelikle köpük perde beton ve temel yalıtımı malzemeleri yalıtım yapılacak yapı elemanı üzerine direkt olarak uygulanmaktadır. Dolayısıyla suya doğrudan maruz kalan bölge dışarıdan yalıtımı sayesinde farklı ek uygulamalarla da maksimum koruma altına alınmaktadır.Temel perde yalıtımında küflenme ve terlemeye karşı ısı-su yalıtımını kaliteli bir şekilde sağlar.Uzun ömürlü olup toprak altında kesinlikle deform olmaz.